Репозиторий Dspace

Feature extraction and real-time recognition of hand motion intentions from EMGs via artificial neural networks

Осы құжаттың файлдары

Бұл элемент келесі коллекцияларға енгізілген

Бейне нұсқаулығы

Submission guideҰсыну нұсқаулығы

Өз материалыңызды Google Drive-қа жіберіңіз

NU Repository Drive

Шолу жасау

Менің тіркеу жазбам

Статистика

Индекстелуі