Репозиторий Dspace

Ұлттық баяндама Жаһандық кәсіпкерлік мониторингі: Қазақстан 2015/2016

Осы құжаттың файлдары

Кезеткі лицензия осы элементпен байланысты:

Бұл элемент келесі коллекцияларға енгізілген

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States