DSpace Repository

Browsing Conference proceedings by Title

Browsing Conference proceedings by Title

Sort by: Order: Results:

 • Иманбердиева, С.Қ. ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары/ THE ETERNAL LANGUAGE OF THE ETERNAL NATION international symposium, 2016-11-24)
  Педагогикалық үдерісте кездесетін жағдаяттарды әлде туындаған мәселелерді шешудің тиімді технологиясының бірі - кейс әдісі. Кейс әдістердің болмысы келесіде анықталады: шынайы өмірде орын алған проблема көрініс тапқан нақты ...
 • Көпеш, К. ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары/ THE ETERNAL LANGUAGE OF THE ETERNAL NATION international symposium, 2016-11-24)
  ХХІ ғасыр жетістіктерінің бірі – тіл үйрету барысында оқытушының жаңа технологияларды қолдана отырып, білім сапасын арттыруға, шәкірттерінің белсенділіктерін арттыруға мүмкіндік алуы. Кері аударылған сабақ – сол мүмкіндіктердің ...
 • Кенжеахмет, Нұрлан ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары/ THE ETERNAL LANGUAGE OF THE ETERNAL NATION international symposium, 2016-11-24)
  Жыл санауымыздың VI ғасырының орта шенінде Орталық Азияда Түрік империясы шаңырақ көтерген соң, Евразия даласында түбегейлі өзгеріс болғаны анық. VI-VIII ғғ. Қазақстанның халықтары мен тайпалары Еуразияның шектес және ...
 • Жахина, Б.Б. ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары, 2016-11-24)
  Әдеби тілге қатысты зерттеу еңбектердің бәрінде оның мәнін айқындап, өзіндік белгілерін саралап, тарихына қатысты негізгі мәселелердің басын ашып, ғылыми тұжырым жасау үшін әдеби тілдің өзін, оның өзіндік белгілерін анықтап ...
 • Шалабай, Б. ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары/ THE ETERNAL LANGUAGE OF THE ETERNAL NATION international symposium, 2016-11-24)
  XXI ғ. адамзат қоғамының алдына жаңа мәселелер қойып отыр. Олар қоғамның барлық жағын қамтиды, солардың ішінде ғылым саласы көшбасшы қызметін атқаратыны ақиқат шыңдық. The article deals with different aspects of text study, ...
 • Ақбұзауова, Б. ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары, 2016-11-24)
  Студенттердің яғни болашақ мамандардың кәсіби біліктілігін арттыруда мамандық саласынан алынатын біліммен бірге сол білімді қолдануға бейімдейтін, жан-жақты маман ретінде қалыптасуына ықпал ететін аударма жұмысының дағдыларын ...
 • Маемерова, А. ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары/ THE ETERNAL LANGUAGE OF THE ETERNAL NATION international symposium, 2016-11-24)
  Бұл мақалаға Алтын Орда дәуіріндегі лексикалық тұрғыдан ең бай және көркем үлгілерінің бірі - «Қысасүл әнбия» ескерткішінің Лондон нұсқасы тілінде қолданылған қос сөздері арқау етіп алынды. This article is considered the ...
 • Ермекова, Т. ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары, 2016-11-24)
  Тілдің негізгі функциясы коммуникативтік функция екенін ескерсек, тілді үйренушілер үшін ең оңтайлы әдіс – коммуникативтілік әдіс екендігі даусыз. Шындығында, тіл қарым-қатынас жасау барысында өміршеңдік сипатқа ие ...
 • Жундибаева, Арай ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары, 2016-11-24)
  Қазақ елінің мемлекеттік тілі сан ғасырдан бері қолданылып келе жатқан, қолданыла беретін де, лексикалық қоры бай, терең тіл... In the article the Kazakh language's status, role, feature, value, and description are spoken.
 • Жұмабекова, Ф.Н. ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары, 2016-11-24)
  Ел мен Тіл – егіз ұғым. Мәңгілік елдің онымен қатар жасап, бірге дамитын Мәңгілік тілі болуы шарт. Елбасы өз жолдауында мемлекеттік тіл саласында жеткен жетістіктерімізге тоқтала келіп, «енді ешкім өзгерте алмайтын бір ...
 • Әбдиманұлы, Өмірхан ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары/ THE ETERNAL LANGUAGE OF THE ETERNAL NATION international symposium, 2016-11-24)
  Бағзы заманнан бергі әдебиеттің ұлттық рухын танытар сөз құдіретінің бір арнасы ерлік-елдік ұғымдарымен астасып жатыр. Ұлттың ұлы араманынан қуат алған құдіретті көркем ой-таным қазақ әдебиеті тарихының түркі тектес ...
 • Керімбекова, Баян ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары/ THE ETERNAL LANGUAGE OF THE ETERNAL NATION international symposium, 2016-11-24)
  «Мәңгілік ел» идеясын білім беру үдерісіне қалай енгізуге болады? Аталған мақалада біз осы мәселені қазақ әдебиеті пәні аясында ғана қарастырып көрмекпіз. Бүгінде ұлттық идеямызға айналып отырған «Мәңгілік Ел» идеясының ...
 • Шатаев, Медет; Жамбыл, Айдын ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары/ THE ETERNAL LANGUAGE OF THE ETERNAL NATION international symposium, 2016-11-24)
  Тіл – қай ұлтта, қай елде болсада қастерлі, құдыретті. Ол әрбір адамға ана сүтімен бірге еніп, қалыптасады. Тіл байлығы - әрбір елдің ұлттық мақтанышы. Ол атадан балаға мирас болып қалып отыратын баға жетпес мұра. Еліміз ...
 • Абнасырова, Р. Ж.; Әлімжанова, К. Т. ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары, 2016-11-24)
  Берілген мақалада «Кәсіби қазақ тілі» пәні бойынша оқыту мен оқуда ақпараттақ-коммуникациялық технологияларды қолданудың тиімділігі айтылған. Әр мамандықтың өз ерекшеліктерәне байланысты мысалдар көрсетілген. The paper ...
 • Сапина, С. М. ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары/ THE ETERNAL LANGUAGE OF THE ETERNAL NATION international symposium, 2016-11-24)
  Қазақ тілінің фразеологиялық бірліктері ішінде өлшем мағынасын білдіретін фразеологизмдердің табиғаты халықтың танымдық ойлау жүйесімен тығыз байланысты. Қазақтың ежелден келе жатқан ұзындық, қашықтық, салмақ өлшемдері аса ...
 • Бегалинова, Калимаш ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары/ THE ETERNAL LANGUAGE OF THE ETERNAL NATION international symposium, 2016-11-24)
  Сегодня в языковом поликультурном пространстве доминирует англоязычная среда. Все передовые информационные технологии, научные изобретения создаются на английском языке.... In the article author describes modern language ...
 • Ижанова, Камила ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары/ THE ETERNAL LANGUAGE OF THE ETERNAL NATION international symposium, 2016-11-24)
  Тіл мәдениеті – күнделікті өмірдегі тіл қолданыс ерекшеліктерін зерттейтін тіл білімінің бір саласы. Ол негізгі үш түрлі тілдік нормадан тұрады. Олар: этика, коммуникативті норма, тілдік норма... This article focuses ...
 • Әміржанова, Назира ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары/ THE ETERNAL LANGUAGE OF THE ETERNAL NATION international symposium, 2016-11-24)
  Появление всемирной сети как неисчерпаемого источника информации позволило использовать ее не только в качестве инструмента для познания, но и как средство для обшения. Казахский интернет способствует поднятию интеллектуального ...
 • Кудеринова, Куралай ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары/ THE ETERNAL LANGUAGE OF THE ETERNAL NATION international symposium, 2016-11-24)
  Ғылыми мекемелердің статусын өзгертіп жатқан, өзгерткісі келіп жатқан, көзқарастар өзгеріп жатқан кезеңде отырмыз. Ғылыми мекемелер өз стратегияларын нақтылап, жаңа мақсаттарын екшеп, зерттеу нәтижелерін білім беру кеңістігіне ...
 • Гумаров, А. А. ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары, 2016-11-24)
  На сегодняшний день проблема развития государственного казахского языка на современном этапе развития государства остается актуальной. За годы независимости страны изучение казахского языка медленно, но верно идет вверх, ...

Video Guide

Submission guideSubmission guide

Submit your materials for publication to

NU Repository Drive

Browse

My Account