DSpace Repository

Browsing Articles by Title

Browsing Articles by Title

Sort by: Order: Results:

 • Schamiloglu, Uli (Golden Horde Review, 2018)
  This essay discusses the rise of cities in the territories of the Golden Horde. It on textualizes the information found in European travelers such as Marco Polo and William of Rubruck to examine the transition from a ...
 • Agabekova, Zhazira (INTERNATIONAL CENTRAL ASIA SYMPOSIUM PROCEEDINGS BOOK "Migration, Poverty and Identity”, 2018-04-17)
  Human names have a significant role in the history of humanity. However, it cannot be considered that history started from the moment when names had started being known. It is important to take into consideration mythic ...
 • Байтелиева, Жанар (2014-05-09)
  Мақаланың зерттеу мақсатына қазақ халқының жылқы өсіру мәдениеті және оның тілдегі көрінісі жатады. Сондай-ақ, мақалада қазақ халқының жылқы өсіру мәдениетінің тарихы ғалымдардың деректеріне сүйене отырып талданады, салыстыру ...
 • Baiteliyeva, Zhanar (ICT for Language Learning Conference, 8th Edition. Florence, Italy., 2015-11-12)
  Historical development of multilingualism in Kazakhstan consists of several stages. It will be discussed in the report in more detail. Moreover, the implementation of teaching several languages into the education system ...
 • Schamiloglu, Uli (GOLDEN HORDE REVIEW, 2021)
  This article was presented at a roundtable devoted to a discussion of the Qalandar-nāme. The author, basing himself on the 9 chapters of the monumental Qalandar nāme published to date with commentary, tries to compare ...
 • Schamiloglu, Uli (State Institution Sh.Marjani Institute of History of Tatarstan Academy of Sciences, 2018)
  Research objectives and materials: This essay discusses the rise of cities in the territories of the Golden Horde. It contextualizes the information found in European travelers such as Marco Polo and William of Rubruck to ...
 • Kussainova, Meiramgul; Abdigapbarova (Абдигапбарова), Zhanar (Жанар) (International Journal of Social Science and Humanity vol. 6, no. 6, pp. 437-445, 2016, 2016)
  Kazakh literature is rich for writers who wrote fiction about the famous historical figures. Each year, besides legends and folk tales which survived until nowadays a lot of fiction works are written. One of such world-famous ...
 • Әлісжан, Сарқыт (Абай – әлемдік феномен: халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, 2015)
  Бұл мақалада қазақ тіліндегі философиялық терминдерді қалыптастырудағы Абайдың өзіндік орны қарастырылады. Автордың жазуынша, Абай тұсында қазақ философиялық ұғымдарының қағазға түсіріліп, жалпы халықтың тілден терминдік ...
 • Көпеш, Күлән Бейсенбайқызы (2015)
  Абай қарасөздерін оқылым арқылы меңгерту барысында жүргізілетін жаттығу түрлері мұнымен шектелмейді, олар тіл үйрету барысында жаңартылып, толықтырыла береді. Әрбір оқытушы студенттерінің тіл білу деңгейі мен шығармашылық ...
 • Дауренбекова, Л. (2015)
  Мақалада А.Чеховтың «Хамелеон» әңгімесінің аудармасындағы көркем антропологияның берілу тәсілдері, Ә. Бөкейханов аудармасы негізінде қарастырылады. Аударма барысында түпнұсқадағы адам мінез-құлқын беретін мағыналық бірліктерді ...
 • Көпеш, Күлән Бейсенбайқызы (2013)
  Мақалада қазақ тілі сабақтарында бейнеқұралдарды пайдаланудың тиімділігі туралы айтылады. Сабақ барысында тіл үйренушілер жаңа ақпаратты тыңдау, көзбен көру арқылы қабылдайды. Бейнесюжеттегі бояу, дауыс ырғағы, музыка, ...
 • Әлісжан, Сарқыт (Еуразия гуманитарлық институтының Хабаршысы. Ғылым журнал, №3, 2015)
  Бұл мақалада ғылыми дискурстағы метафоралану негізінде пайда болатын когнитивтік модельдердің жай-күйі сөз болады, негізінен гуманитарлық ғылым деректері бойынша олардың тілдік көрінісі талданады, түсіндіріледі. Қазақ ...
 • Әлісжан, Сарқыт (2015)
  Мақалада студенттерді ғылыми мақала жазуға баулудың кейбір жолдары қарастырылады. Автор осы орайда үш мәселеге тоқталады: 1) Жазуға дейінгі дағдылар; 2) Жазу кезіндегі дағдылар; 3) Жазудан кейінгі дағдылар. Бұлар мақала ...
 • Әлісжан, Сарқыт (Терминологиялық Хабаршы, 2014, №1 (47), 2014)
  Мақалада ғылым тілін зерттеудің кейбір аспектілері баяндалады. Ғылым тіліне қатысты негізгі ұғымдар сөз болады. Автор ғылым тілінің негізгі ұғымдары мен терминдеріне анықтама береді. Сонымен бірге қазақ тілінің ғылым тілі ...
 • Әлісжан, Сарқыт (Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы. Гуманитарлық ғылымдар сериясы., 2016)
  Мақалада дәйексөздің отандық тіл білімінде зерттелуі және танымдық қызметі қарастырылады. Автор дәйексөзді танымдық тұрғыдан қарастыра отырып, бірнеше топқа бөледі. Әр топтың қолданылу ерекшелігі баяндалады. Сондай-ақ, ...
 • Дауренбекова, Л. (2014)
  Мақалада әдеби аудармада аудармашылар жиі қолданатын амал-тәсілдерге назар аударылады. Мұндай тәсілдер аударматануда трансформациялау деп аталып жүр. Трансформациялардың түпнұсқа мәтініндегі түрлі ақпараттарды, мағлұматтарды ...
 • Дауренбекова, Л. (2015)
  Мақалада Т.Әлімқұловтың «Ақбоз ат» романы арқылы жазушының жазушылық кезеңі қарастырылады. Қаламгердің шығармашылық жұмысының ерекшеліктері, шеберханасының қат-қабат қиын әрі қызық сырларына назар аударылады.
 • Дауренбекова, Л. (2013)
  Мақалада Өзбек жазушысы Ш.Рашидовтың шығармаларын қазақ тіліне аударған Ә. Сатыбалдиевтің аудармашылық шеберлігі, өзбек тіліндегі нұсқасымен салыстырыла отырып талданады. Аудармашы түпнұсқа авторының жазушылық стилін сақтай ...
 • Байтелиева, Жанар («Тіл және қоғам» журналы. Астана қ. «Полиграфкомбинат» ЖШС., 2011-09)
  Мақалада қазақ тіліндегі жылқыға қатысты атаулардың пайда болуына әсер еткен уәждемелер айталады. Сонымен тілдік уәжділіктің ерекшеліктері туралы да айтылады.
 • Байтелиева, Жанар (ЕНУ хабаршысы, Л. Н. Гумелев атындағы ЕҰУ баспасы, 2014)
  Мақала мазмұны қазақ тіл біліміндегі фразеологиялық тіркестерді тақырыптық-мағыналық топтарға бөлудің теориялық негіздерін қарастырады. Сонымен қатар тақырыптық-мағыналық топтарға бөлудегі әрбір ғалымның ұстанған принциптерінің ...

Video Guide

Submission guideSubmission guide

Submit your materials for publication to

NU Repository Drive

Browse

My Account