DSpace Repository

Browsing Conference proceedings by Title

Browsing Conference proceedings by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ақбұзауова, Б. ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары, 2016-11-24)
  Студенттердің яғни болашақ мамандардың кәсіби біліктілігін арттыруда мамандық саласынан алынатын біліммен бірге сол білімді қолдануға бейімдейтін, жан-жақты маман ретінде қалыптасуына ықпал ететін аударма жұмысының дағдыларын ...
 • Маемерова, А. ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары/ THE ETERNAL LANGUAGE OF THE ETERNAL NATION international symposium, 2016-11-24)
  Бұл мақалаға Алтын Орда дәуіріндегі лексикалық тұрғыдан ең бай және көркем үлгілерінің бірі - «Қысасүл әнбия» ескерткішінің Лондон нұсқасы тілінде қолданылған қос сөздері арқау етіп алынды. This article is considered the ...
 • Ермекова, Т. ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары, 2016-11-24)
  Тілдің негізгі функциясы коммуникативтік функция екенін ескерсек, тілді үйренушілер үшін ең оңтайлы әдіс – коммуникативтілік әдіс екендігі даусыз. Шындығында, тіл қарым-қатынас жасау барысында өміршеңдік сипатқа ие ...
 • Жундибаева, Арай ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары, 2016-11-24)
  Қазақ елінің мемлекеттік тілі сан ғасырдан бері қолданылып келе жатқан, қолданыла беретін де, лексикалық қоры бай, терең тіл... In the article the Kazakh language's status, role, feature, value, and description are spoken.
 • Жұмабекова, Ф.Н. ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары, 2016-11-24)
  Ел мен Тіл – егіз ұғым. Мәңгілік елдің онымен қатар жасап, бірге дамитын Мәңгілік тілі болуы шарт. Елбасы өз жолдауында мемлекеттік тіл саласында жеткен жетістіктерімізге тоқтала келіп, «енді ешкім өзгерте алмайтын бір ...
 • Әбдиманұлы, Өмірхан ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары/ THE ETERNAL LANGUAGE OF THE ETERNAL NATION international symposium, 2016-11-24)
  Бағзы заманнан бергі әдебиеттің ұлттық рухын танытар сөз құдіретінің бір арнасы ерлік-елдік ұғымдарымен астасып жатыр. Ұлттың ұлы араманынан қуат алған құдіретті көркем ой-таным қазақ әдебиеті тарихының түркі тектес ...
 • Керімбекова, Баян ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары/ THE ETERNAL LANGUAGE OF THE ETERNAL NATION international symposium, 2016-11-24)
  «Мәңгілік ел» идеясын білім беру үдерісіне қалай енгізуге болады? Аталған мақалада біз осы мәселені қазақ әдебиеті пәні аясында ғана қарастырып көрмекпіз. Бүгінде ұлттық идеямызға айналып отырған «Мәңгілік Ел» идеясының ...
 • Шатаев, Медет; Жамбыл, Айдын ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары/ THE ETERNAL LANGUAGE OF THE ETERNAL NATION international symposium, 2016-11-24)
  Тіл – қай ұлтта, қай елде болсада қастерлі, құдыретті. Ол әрбір адамға ана сүтімен бірге еніп, қалыптасады. Тіл байлығы - әрбір елдің ұлттық мақтанышы. Ол атадан балаға мирас болып қалып отыратын баға жетпес мұра. Еліміз ...
 • Абнасырова, Р. Ж.; Әлімжанова, К. Т. ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары, 2016-11-24)
  Берілген мақалада «Кәсіби қазақ тілі» пәні бойынша оқыту мен оқуда ақпараттақ-коммуникациялық технологияларды қолданудың тиімділігі айтылған. Әр мамандықтың өз ерекшеліктерәне байланысты мысалдар көрсетілген. The paper ...
 • Сапина, С. М. ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары/ THE ETERNAL LANGUAGE OF THE ETERNAL NATION international symposium, 2016-11-24)
  Қазақ тілінің фразеологиялық бірліктері ішінде өлшем мағынасын білдіретін фразеологизмдердің табиғаты халықтың танымдық ойлау жүйесімен тығыз байланысты. Қазақтың ежелден келе жатқан ұзындық, қашықтық, салмақ өлшемдері аса ...
 • Бегалинова, Калимаш ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары/ THE ETERNAL LANGUAGE OF THE ETERNAL NATION international symposium, 2016-11-24)
  Сегодня в языковом поликультурном пространстве доминирует англоязычная среда. Все передовые информационные технологии, научные изобретения создаются на английском языке.... In the article author describes modern language ...
 • Ижанова, Камила ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары/ THE ETERNAL LANGUAGE OF THE ETERNAL NATION international symposium, 2016-11-24)
  Тіл мәдениеті – күнделікті өмірдегі тіл қолданыс ерекшеліктерін зерттейтін тіл білімінің бір саласы. Ол негізгі үш түрлі тілдік нормадан тұрады. Олар: этика, коммуникативті норма, тілдік норма... This article focuses ...
 • Әміржанова, Назира ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары/ THE ETERNAL LANGUAGE OF THE ETERNAL NATION international symposium, 2016-11-24)
  Появление всемирной сети как неисчерпаемого источника информации позволило использовать ее не только в качестве инструмента для познания, но и как средство для обшения. Казахский интернет способствует поднятию интеллектуального ...
 • Кудеринова, Куралай ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары/ THE ETERNAL LANGUAGE OF THE ETERNAL NATION international symposium, 2016-11-24)
  Ғылыми мекемелердің статусын өзгертіп жатқан, өзгерткісі келіп жатқан, көзқарастар өзгеріп жатқан кезеңде отырмыз. Ғылыми мекемелер өз стратегияларын нақтылап, жаңа мақсаттарын екшеп, зерттеу нәтижелерін білім беру кеңістігіне ...
 • Гумаров, А. А. ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары, 2016-11-24)
  На сегодняшний день проблема развития государственного казахского языка на современном этапе развития государства остается актуальной. За годы независимости страны изучение казахского языка медленно, но верно идет вверх, ...
 • Кульбаева, Б.Т. ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары/ THE ETERNAL LANGUAGE OF THE ETERNAL NATION international symposium, 2016-11-24)
  Профильное обучение сегодня рассматривается как особая система организации образовательного процесса на старшей ступени общего образования, являющаяся определенной средой для успешного профессионального и социального ...
 • Жолшаева, М.С. ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары, 2016-11-24)
  Тіл қоғамда ғана емес, жеке субъектінің санасында да өмір сүреді. Тіл әлемі – сыртқы дүние мен адамның ішкі әлемін байланыстырушы. Өйткені тіл – дүниетанымның құралы, ойлаудың ұғым, түсінік, пайымдау секілді түрлерінің ...
 • Момынова, Бағдан ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары/ THE ETERNAL LANGUAGE OF THE ETERNAL NATION international symposium, 2016-11-24)
  Коммуникологияның кинесика бөлімі бейвербалды коммуникацияда адамның дене мүшелері арқылы жасалатын әрқайсысы белгілі бір мәнге ие қимылдарды қарастырады және олар бейвербалды коммуникацияның бір түріне жатады, бейвербалды ...
 • Қожахметова, Б. Р. ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары/ THE ETERNAL LANGUAGE OF THE ETERNAL NATION international symposium, 2016-11-24)
  Көпшілік қауым алдында сөз сөйлеу, пікірлесу, әңгіме жүргізу шешендік өнер мен сөйлеу шеберлігін қажет етеді. Халқымыз «Жүйелі сөз жүйесін табады, жүйесіз сөз иесін табады» деп тегін айтпаған. Жоғары мінбелерден дайындықсыз ...
 • Динаева, Б. Б. ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары, 2016-11-24)
  Сыни тұрғыдан ойлау стратегиясы бойынша жүргізілетін жұмыста эссе жазу маңызды қызмет атқарады. Эссе мәтіннің мазмұнын сапалы игеруге және күрделі интеллектуалдық-қатысымдық жазбаша пікір айтуға байланысты біліктерді ...

Video Guide

Submission guideSubmission guide

Submit your materials for publication to

NU Repository Drive

Browse

My Account