DSpace Repository

Browsing 02.National Laboratory Astana by Author "Sabitov, Zhaxylyk"

Browsing 02.National Laboratory Astana by Author "Sabitov, Zhaxylyk"

Sort by: Order: Results:

  • Balanovsky, Oleg; Zhabagin, Maxat; Agdzhoyan, Anastasiya; Chukhryaeva, Marina; Zaporozhchenko, Valery; Utevska, Olga; Highnam, Gareth; Sabitov, Zhaxylyk; Greenspan, Elliott; Dibirova, Khadizhat; Skhalyakho, Roza; Kuznetsova, Marina; Koshel, Sergey; Yusupov, Yuldash; Nymadawa, Pagbajabyn; Zhumadilov, Zhaxybay; Pocheshkhova, Elvira; Haber, Marc; Zalloua, Pierre A.; Yepiskoposyan, Levon; Dybo, Anna; Tyler-Smith, Chris; Balanovska, Elena (PLOS ONE, 2015-04-07)
    Y-chromosomal haplogroup G1 is a minor component of the overall gene pool of South- West and Central Asia but reaches up to 80% frequency in some populations scattered within this area. We have genotyped the G1-defining ...
  • Zhabagin, Maxat; Balanovska, Elena; Sabitov, Zhaxylyk; Kuznetsova, Marina; Agdzhoyan, Anastasiya; Balaganskaya, Olga; Chukhryaeva, Marina; Markina, Nadezhda; Romanov, Alexey; Skhalyakho, Roza; Zaporozhchenko, Valery; Saroyants, Liudmila; Dalimova, Dilbar; Davletchurin, Damir; Turdikulova, Shahlo; Yusupov, Yuldash; Tazhigulova, Inkar; Akilzhanova, Ainur; Tyler-Smith, Chris; Balanovsky, Oleg (Scientific Reports, 2017-06-08)
    We have analyzed Y-chromosomal variation in populations from Transoxiana, a historical region covering the southwestern part of Central Asia. We studied 780 samples from 10 regional populations of Kazakhs, Uzbeks, Turkmens, ...

Video Guide

Submission guideSubmission guide

Submit your materials for publication to

NU Repository Drive

Browse

My Account