DSpace Repository

Browsing by Author "Байтелиева, Жанар"

Browsing by Author "Байтелиева, Жанар"

Sort by: Order: Results:

 • Байтелиева, Жанар (2014-05-09)
  Мақаланың зерттеу мақсатына қазақ халқының жылқы өсіру мәдениеті және оның тілдегі көрінісі жатады. Сондай-ақ, мақалада қазақ халқының жылқы өсіру мәдениетінің тарихы ғалымдардың деректеріне сүйене отырып талданады, салыстыру ...
 • Байтелиева, Жанар («Тіл және қоғам» журналы. Астана қ. «Полиграфкомбинат» ЖШС., 2011-09)
  Мақалада қазақ тіліндегі жылқыға қатысты атаулардың пайда болуына әсер еткен уәждемелер айталады. Сонымен тілдік уәжділіктің ерекшеліктері туралы да айтылады.
 • Байтелиева, Жанар (ЕНУ хабаршысы, Л. Н. Гумелев атындағы ЕҰУ баспасы, 2014)
  Мақала мазмұны қазақ тіл біліміндегі фразеологиялық тіркестерді тақырыптық-мағыналық топтарға бөлудің теориялық негіздерін қарастырады. Сонымен қатар тақырыптық-мағыналық топтарға бөлудегі әрбір ғалымның ұстанған принциптерінің ...
 • Байтелиева, Жанар («Тіл және қоғам» журналы. Астана қ. «Полиграфкомбинат» ЖШС., 2011-09)
  Мақалада жылқы малының түр-түсіне байланысты атаулардың тарихи әдебиеттерден бастап бүгінгі күнгі әдебиеттерде қалай беріліп жатқандығы айтылады.
 • Байтелиева, Жанар (2008)
  Бұл мақалада «жылқы» ұғымының мәдени, тарихи, этнографиялық, тілдік т.б. тұрғыдан зерттелу жайы айтылады. Осы аспектілердегі төрт түлік атауларын қарастырған әдебиеттерге шолу жасалып, ондағы зерттеу әдістері сөз болады.
 • Байтелиева, Жанар (С.Демирел ат. Университеті, 2010-04)
  Бұл мақалада имитатив теориясының қазақ тіл білімінде қолданылып жүрген терминдері туралы айтылады. Осы салада қолданылатын терминдерге сипаттама беріліп, мағыналары туралы түсінік беріледі, ғалымдардың пікірлеріне талдау ...
 • Байтелиева, Жанар ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары, 2016-11-24)
  Еліміздегі жоғары оқу орындарында түрлі сала мамандарын даярлауда қазақ тілін оқыту мәселесі маңызды орынға ие болуы тиіс. Өйткені бүгінгі студент – ертеңгі маман. Олар келешекте елімізде қазақ тілінің әр саладағы білім, ...
 • Байтелиева, Жанар (Алматы қ. С.Демирел ат. Университеті, 2011-12)
  Мақала мазмұны қазақ және түрік тіл білімінде лингвистикалық терминдердің зерттелуін қамтиды. Екі тіл білімінің даму барысы тарихпен байланыстырыла отырып сөз болады.
 • Байтелиева, Жанар (Елтаным баспасы, 2014-11-07)
  Мақалада мақал-мәтелдерді этнолингвистикалық тұрғыдан зерттеудің маңыздылығы қарастырылады. Сондай-ақ, осы мәселенің Ә.Қайдар еңбектерінде зерттелуіне басымдық беріледі
 • Байтелиева, Жанар (Назарбаев Университеті, ИП «BC-print», 2015-03-27)
  Бұл баяндамада тілдік білімді бағалау жүйелерінің қалыптасуы мен даму барысы сөз болады. Бүгінгі көптілді әлемде бірнеше тілдерді меңгеру заман талабы болып отырғандықтан үйренген екінші, үшінші тілді бағалаудың да өзектілігі ...
 • Байтелиева, Жанар (2013-05)
  Мақалада тілді оқытудың әдіс-тәсілдері сөз болады. Соның ішінде соңғы уақытта жиі айтылып жүрген функционалды грамматиканың практикадағы қолданысы туралы айтылады.
 • Байтелиева, Жанар (2009)
  Мақалада түркі тілдеріндегі жылқы малына қатысты фразеологиялық тіркестердің лексика-семантикалық мәні қарастырылады. Атап айтқанда, қазақ, қырғыз, түрік тілдерінде кездесетін жылқыға қатысты фразеологиялық тіркестердің ...
 • Байтелиева, Жанар (ҚазҰУ Хабаршысы, №1(159), 2016)
  Мақала мазмұнында үштілділік саясаты және ондағы мемлекеттік тілдің мәртебесі сөз болады. Сонымен қатар, еліміздегі үштілділік саясатының негізгі бағыттарына талдау жасалып, оны жүзеге асыру жұмыстары жөнінде мәліметтер ...

Video Guide

Submission guideSubmission guide

Submit your materials for publication to

NU Repository Drive

Browse

My Account