DSpace Repository

Browsing by Author "Байтелиева, Жанар"

Browsing by Author "Байтелиева, Жанар"

Sort by: Order: Results:

 • Байтелиева, Жанар (2014-05-09)
  Мақаланың зерттеу мақсатына қазақ халқының жылқы өсіру мәдениеті және оның тілдегі көрінісі жатады. Сондай-ақ, мақалада қазақ халқының жылқы өсіру мәдениетінің тарихы ғалымдардың деректеріне сүйене отырып талданады, салыстыру ...
 • Байтелиева, Жанар («Тіл және қоғам» журналы. Астана қ. «Полиграфкомбинат» ЖШС., 2011-09)
  Мақалада қазақ тіліндегі жылқыға қатысты атаулардың пайда болуына әсер еткен уәждемелер айталады. Сонымен тілдік уәжділіктің ерекшеліктері туралы да айтылады.
 • Байтелиева, Жанар (ЕНУ хабаршысы, Л. Н. Гумелев атындағы ЕҰУ баспасы, 2014)
  Мақала мазмұны қазақ тіл біліміндегі фразеологиялық тіркестерді тақырыптық-мағыналық топтарға бөлудің теориялық негіздерін қарастырады. Сонымен қатар тақырыптық-мағыналық топтарға бөлудегі әрбір ғалымның ұстанған принциптерінің ...
 • Байтелиева, Жанар («Тіл және қоғам» журналы. Астана қ. «Полиграфкомбинат» ЖШС., 2011-09)
  Мақалада жылқы малының түр-түсіне байланысты атаулардың тарихи әдебиеттерден бастап бүгінгі күнгі әдебиеттерде қалай беріліп жатқандығы айтылады.
 • Байтелиева, Жанар (2008)
  Бұл мақалада «жылқы» ұғымының мәдени, тарихи, этнографиялық, тілдік т.б. тұрғыдан зерттелу жайы айтылады. Осы аспектілердегі төрт түлік атауларын қарастырған әдебиеттерге шолу жасалып, ондағы зерттеу әдістері сөз болады.
 • Байтелиева, Жанар (С.Демирел ат. Университеті, 2010-04)
  Бұл мақалада имитатив теориясының қазақ тіл білімінде қолданылып жүрген терминдері туралы айтылады. Осы салада қолданылатын терминдерге сипаттама беріліп, мағыналары туралы түсінік беріледі, ғалымдардың пікірлеріне талдау ...
 • Байтелиева, Жанар ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары, 2016-11-24)
  Еліміздегі жоғары оқу орындарында түрлі сала мамандарын даярлауда қазақ тілін оқыту мәселесі маңызды орынға ие болуы тиіс. Өйткені бүгінгі студент – ертеңгі маман. Олар келешекте елімізде қазақ тілінің әр саладағы білім, ...
 • Байтелиева, Жанар (Алматы қ. С.Демирел ат. Университеті, 2011-12)
  Мақала мазмұны қазақ және түрік тіл білімінде лингвистикалық терминдердің зерттелуін қамтиды. Екі тіл білімінің даму барысы тарихпен байланыстырыла отырып сөз болады.
 • Байтелиева, Жанар (Елтаным баспасы, 2014-11-07)
  Мақалада мақал-мәтелдерді этнолингвистикалық тұрғыдан зерттеудің маңыздылығы қарастырылады. Сондай-ақ, осы мәселенің Ә.Қайдар еңбектерінде зерттелуіне басымдық беріледі
 • Байтелиева, Жанар (Назарбаев Университеті, ИП «BC-print», 2015-03-27)
  Бұл баяндамада тілдік білімді бағалау жүйелерінің қалыптасуы мен даму барысы сөз болады. Бүгінгі көптілді әлемде бірнеше тілдерді меңгеру заман талабы болып отырғандықтан үйренген екінші, үшінші тілді бағалаудың да өзектілігі ...
 • Байтелиева, Жанар (2013-05)
  Мақалада тілді оқытудың әдіс-тәсілдері сөз болады. Соның ішінде соңғы уақытта жиі айтылып жүрген функционалды грамматиканың практикадағы қолданысы туралы айтылады.
 • Байтелиева, Жанар (2009)
  Мақалада түркі тілдеріндегі жылқы малына қатысты фразеологиялық тіркестердің лексика-семантикалық мәні қарастырылады. Атап айтқанда, қазақ, қырғыз, түрік тілдерінде кездесетін жылқыға қатысты фразеологиялық тіркестердің ...
 • Байтелиева, Жанар (ҚазҰУ Хабаршысы, №1(159), 2016)
  Мақала мазмұнында үштілділік саясаты және ондағы мемлекеттік тілдің мәртебесі сөз болады. Сонымен қатар, еліміздегі үштілділік саясатының негізгі бағыттарына талдау жасалып, оны жүзеге асыру жұмыстары жөнінде мәліметтер ...