DSpace Repository

Browsing by Title

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Алдашева, К. С. ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары, 2016-11-24)
  Елімізде қазақ тілін қазақ тілді аудиторияларда да, өзге тілді дәрісханаларда да оқытудың стандарттары, бірүлгі бағдарламалары түзілген және қазақ тілін меңгерту бағытындағы үздіксіз білім берудің моделі жасалған. Бірақ ...
 • Орынбасар, Мұстафа ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары/ THE ETERNAL LANGUAGE OF THE ETERNAL NATION international symposium, 2016-11-24)
  Еліміз егемендігін алғалы 25 жыл өтсе де, мелекеттік тіл- қазақ тілін жастардың игеруі шешімін таппаған өзекті мәселе болып отыр. Жаһандану заманы бір тілмен шектеліп қалуды көтермейді. Бірнеше тіл білумен ғана халықаралық ...
 • Камал, Ақерке ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары/ THE ETERNAL LANGUAGE OF THE ETERNAL NATION international symposium, 2016-11-24)
  Қоғамдық өзгерістерге қарай тілдік құрамның баюы шеттілдік сөздердің қолданысқа түсуінен көрінеді. Қазіргі таңда қазақ баспасөз беттерінде шеттілдік сөздер әр саладан көптеп еніп жатыр... Youth’s level of understanding ...
 • Досжан, Гүлжан ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары, 2016-11-24)
  Тілдік құбылыстарды зерттеуде соңғы кездері кеңінен қолданыла бастаған лингвистиканың интегративтік бағыттарының біріне лингвоэкология жатады. Жаһандану және ақпараттандыру процестерінің қарқынды жүріп жатқандығын және осы ...
 • Жұматаева, Енгілік ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары, 2016-11-24)
  Автор бұл баяндамасында жоғары оқу орнында студенттердің креативті ойлау жүйесін жоғары денгейде жеткізудің амалдарын қарастырады. Қазақстан Республикасында жоғары білім ерекше орын алып, мемлекет қызметінің барлық жақтарына ...
 • Абдиева, Ш. Д. ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары, 2016-11-24)
  Оқытудың жаңа технологиясы дегеніміз – оқу процесін жандандыру мақсатын ұйымдастыру, белгілі бір мақсатқа жұмылуда алдын ала ойластырудың ықпалы мен әсері және оқу процесін ойдағыдай жүзеге асырудың мазмұнды техникасы. ...
 • Құрманбаева, Ш. Қ. ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары/ THE ETERNAL LANGUAGE OF THE ETERNAL NATION international symposium, 2016-11-24)
  Қазіргі таңда отандық білім беру жүйесінің, оның филологиялық жоғары білім беру саласының алдында зор міндеттер тұр. Ол – жаңа заман жастарын әлемдік бәсекеге қабілетті кәсіп иесі, білімді, білікті, құзыретті тұлға ретінде ...
 • Ахметова, А.Ж.; Абилова, Ж.; Бекбосынова, М.С.; Абдирова, Б.; Panzitt, К.; Trajanoski, S.; Guelly, С.; Ақылжанова, А.Р. (National Laboratory Astana, Назарбаев Университет 2016, 2016-05-11)
  HaloPlex панельдері (Agilent Technologies) - бұл нақты қосымшаларға арналған гендердің таргетті жиынтықтарына топталған панельдер. Жаңа буынды секвенирлеу (NGS) накты аурулармен байланысты таргетті гендердегі генетикалық ...
 • Байтелиева, Жанар («Тіл және қоғам» журналы. Астана қ. «Полиграфкомбинат» ЖШС., 2011-09)
  Мақалада қазақ тіліндегі жылқыға қатысты атаулардың пайда болуына әсер еткен уәждемелер айталады. Сонымен тілдік уәжділіктің ерекшеліктері туралы да айтылады.
 • Байтелиева, Жанар (ЕНУ хабаршысы, Л. Н. Гумелев атындағы ЕҰУ баспасы, 2014)
  Мақала мазмұны қазақ тіл біліміндегі фразеологиялық тіркестерді тақырыптық-мағыналық топтарға бөлудің теориялық негіздерін қарастырады. Сонымен қатар тақырыптық-мағыналық топтарға бөлудегі әрбір ғалымның ұстанған принциптерінің ...
 • Байтелиева, Жанар («Тіл және қоғам» журналы. Астана қ. «Полиграфкомбинат» ЖШС., 2011-09)
  Мақалада жылқы малының түр-түсіне байланысты атаулардың тарихи әдебиеттерден бастап бүгінгі күнгі әдебиеттерде қалай беріліп жатқандығы айтылады.
 • Байтелиева, Жанар (2008)
  Бұл мақалада «жылқы» ұғымының мәдени, тарихи, этнографиялық, тілдік т.б. тұрғыдан зерттелу жайы айтылады. Осы аспектілердегі төрт түлік атауларын қарастырған әдебиеттерге шолу жасалып, ондағы зерттеу әдістері сөз болады.
 • Йохец (Jochec), Марек (Marek) (Капитал, 2017-11-27)
  Недавно я побывал на одной конференции и встретил там бельгийского профессора из Брюсселя. Он поинтересовался о жизни в Чешской Республике (моей родине, где состоялась конференция). А узнав, что теперь я работаю в Казахстане, ...
 • Алензуэла, Рейза К. (Назарбаев Университет, 2017)
  Представлен обзор глобальных проектов и программ Международной Федерации Библиотечных Ассоциаций (ИФЛА), в которых могут участвовать библиотеки Узбекистана. В частности, акцент сделан на четырех стратегических направлени ...
 • Полякова, С. Е.; Тажибаева, С. Л. (КазНУ им. аль-Фараби. КНГО., 2015)
  Рассмотрены мировой опыт и перспективы внедрения «зеленого офиса» в учебные заведения Казахстана. Представлены основные положения Концепции «зеленого офиса», цели, задачи, структура «зеленого офиса» учебного заведения, ...
 • Сальников, В. Г.; Тажибаева, Т. Л.; Полякова, С. Е. (КазНУ им. аль-Фараби. КНГО, 2015)
  актуальность для устойчивого развития и зеленой экономики Казахстана; история и мировой опыт организации «зеленых офисов»; основные принципы «зеленого офиса», структура «зеленого офиса» учебного заведения, информационно ...
 • Цыремпилов (Tsyrempilov), Н. (N). (Религиоведение., 2012-10)
  Попытки рационального осмысления буддизма, пред- принимавшиеся православными интеллектуалами, всегда были сугу- бо формальными. Исследовательский поиск был для них лишь удоб- ной формой, с помощью которой они могли ...
 • Курмангали, Ж. К.; Укыбасова, Т. М.; Бапаева, Г. Б.; Аймагамбетова, Г. Н. (Журнал акушерства и женских болезней, 2012-04)
  Применение в акушерской практике метода автоматизированной антенатальной кардиотокографии позволяет устранить субъективизм и повысить надежность оценки состояния плода в группе беременных высокого акушерского и ...
 • Шаймергенова, Гульнар (2013)
  Краткий обзор по исследовательскому отчету «Значимость библиотек для исследований и исследователей», подготовленного британскими Research Information Network и Research Libraries of UK представляет основные выводы системного ...
 • Абдигапбарова (Abdigapbarova), Жанар (Zhanar) (Наука и Мир Международный научный журнал, № 7 (11), 41-45 cтр., 2014, 2014)
  В этой статье автор анализирует идейно-художественные особенности произведений известного казахского акына Шади Жангирулы, жившего в конце ХІХ-начале ХХ веков. В качестве объекта ислледования взяты произведения Шади – поэмы ...

Video Guide

Submission guideSubmission guide

Submit your materials for publication to

NU Repository Drive

Browse

My Account