DSpace Repository

Browsing by Title

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Айтжанова, Д. ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары, 2016-11-24)
  Cөйлеу әрекеті – кешенді құбылыс, бірнеше ғылым салаларының зерттеу объектісі. Адам баласы сөйлеу әрекеті онтогенезін тек лингвистикалық тұрғыдан зерттеу жеткіліксіз. Сондықтан баланың сөйлеу әрекеті лингвистика, психология ...
 • Доскабулова, Д.Т.; Изденова, Н.Р. (International conference "MODERN PERSPECTIVES FOR BIOMEDICAL SCIENCES: FROM BENCH TO BEDSIDE”; National Laboratory Astana, 2020)
  Кіріспе: Health Behavior in school-aged children (HBSC) - мектеп жасындағы балалар мен жасөспірім- дердің денсаулығына қатысты әлеуметтік жағдайын бағалау мақсатында жүргізілетін зерттеу. HBSC - 11,13,15 жас аралығындағы ...
 • Көпеш, Күлән Бейсенбайқызы (2013)
  Мақалада қазақ тілі сабақтарында бейнеқұралдарды пайдаланудың тиімділігі туралы айтылады. Сабақ барысында тіл үйренушілер жаңа ақпаратты тыңдау, көзбен көру арқылы қабылдайды. Бейнесюжеттегі бояу, дауыс ырғағы, музыка, ...
 • Тукубаева, К.К. (VII Международная научно- практическая конференция «Библиотечное взаимодействие: Современные мировые тенденции в развитии вузовской библиотеки» (Library Connect 2018), 2018-05-23)
 • Звонарёва (Zvonareva), Дарья (Darya) (2016)
 • Лапо ( Lapo ), Петр ( Piotr ) (Современная библиотека, 2016)
  В настоящее время популярным подходом в определении приоритетов развития публичной библиотеки в среде мегаполиса является рассмотрение ее в качестве так называемого «третьего места». В статье анализируется, насколько ...
 • Акпарова, Айгерим (ЧУ “Nazarbayev University Library and IT Services”, 2017-05)
  В настоящее время стало популярным новомодное слово «имидж- мейкер». Имиджмейкер (imagemaker) с английского языка дословно переводится как «создатель имиджа» или «специалист по имиджу», то есть, тот, кто профессионально ...
 • Айдакова, Анастасия (7th International Conference on Emerging Global Trends in University Library Development (Library Connect 2018), 2018-05-23)
 • Unknown author (Частное Учреждение “Nazarbayev University Library and IT Services”., 2016-05-25)
  В сборнике представлены статьи участников совместного мероприятия, объединившего семинар «Библиотечное взаимодействие 2016: современные мировые тенденции в развитии вузовской библиотеки» и V международную научно-практическую ...
 • Ермекова, Жанат ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары, 2016-11-24)
  Халқымыздың басқа құндылықтары сияқты «патриоттық сана- сезімнің қалыптасуы» мен «отаншылдыққа тәрбиелеуді» халқымыздың фольклор секілді асыл мұрасынан да кездестіруге болады. Фольклор - халық даналығы деген ұғымды ...
 • Сагинтаева, Аида; Мусина, Айжан; Сулейменова, Алия; Каратабанов, Руслан; Куракбаев, Кайрат; Пристли, Дункан (Nazarbayev University Graduate School of Education, 2021)
  Бұл монография Назарбаев Университетінің дәстүрлері мен әлемдегі үздік тәжірибелерге негізделген білім беру бағдарлама- ларын әзірлеуге заманауи тәжірибелік тәсілді ұсыну мақсатында жазылды. Монография тараулары білім ...
 • Сагинтаева, Аида; Камбатырова, Асель; Карабасова, Лаура; Қанай, Гүлмира; Альмухамбетова, Айнур (Nazarbayev University Graduate School of Education, 2022)
  Аталмыш монография өз оқырманына зерттеу материалын зерделеудің нақты мақсатын айқындау арқылы, теориялық ережелерді талдап, кейстердің негізінде нақты ұғым-түсініктерді қолдану арқылы білім беру зерттеулерінің әдіснамасын ...
 • Ерназарова, З. Ш. ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары, 2016-11-24)
  Әлеуметтік ғылымдардың қазіргі даму деңгейінде ұлттық дүниетаным құндылықтарын, концептуалды жүйесін анықтау, орын алып отырған өзгерістер мен жаңарулардың сипатына талдау жасау өзекті болып отыр. Тәуелсіздік алумен ...
 • Искакова, Б.К.; Ескараев, Т.Ш.; Марат, Д.М.; Абдулхаков, А.А.; Айнамкулов, С.К. (National Laboratory Astana, Назарбаев Университет 2016, 2016-05-11)
  Известно, что хроническая сердечная недостаточность (ХСН) существенно снижает качество жизни, сопровождается высокой смертностью населения.
 • Құрманбай, Гүлтас Сайынқызы ("Нұра-Астана" баспасы, 2014)
  Гүлтас Құрманбайдың «БОЙТҰМАР» кітабы қыз бала тәрбиесіне және бүлдіршіндер тәрбиесіне арналған. Жаңа түскен келіннің міндеттері, өзін-өзі ұстау әдебі туралы қарапайым тілмен жазылған педагог-ұстаздың ақыл-кеңестері отау ...
 • Filchenko (Фильченко), Andrey (Андрей) (Томский государственный педагогический университет, 2012)
  Хантыйский язык (так же известный как остяцкий) составляет вместе с мансийским обско- угорскую подгруппу угорской группы финно-угорской языковой семьи, которая наряду с самодийскими языками составляет уральский языковую ...
 • Миннегулов, Х. Ю. ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары/ THE ETERNAL LANGUAGE OF THE ETERNAL NATION international symposium, 2016-11-24)
  Казахи и татары — родственные, соседствующие народы. Их объединяют и сближают многовековое экономическое и культурное сотрудничество, единство религии, близость языка, общность графики и многих духовных ценностей, традиционная ...
 • Агаева, Фируза ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары/ THE ETERNAL LANGUAGE OF THE ETERNAL NATION international symposium, 2016-11-24)
  Язык – самое драгоценное сокровище каждой нации. Эта сокровищница, доставшаяся нам в наследство от древних предков, периодически становилась главной темой творчества талантливых мастеров слова, всей душой любивших свою ...
 • Камилова, Елизавета (Кітапхана хабаршысы // Библиотечный вестник // Library bulletin, 2017-02-01)
  Статья посвящена вопросам доступности библиотечных услуг в виртуальной среде. Путем анализа сайтов и страниц вузовских библиотек была выявлена степень готовности образовательной сферы к переходу к информационному обществу ...
 • Вейцман, И.А.; Пергаева, Ю.С.; Андриенко, А.В. (International conference "MODERN PERSPECTIVES FOR BIOMEDICAL SCIENCES: FROM BENCH TO BEDSIDE”; National Laboratory Astana, 2020)
  Введение: продолжительность жизни человека неуклонно растет, но вместе с тем увеличиваются и количество age-ассоциированных состояний. Уровень витамина D в сыворотке имеет обратную корреляцию с выраженностью и частотой ...

Video Guide

Submission guideSubmission guide

Submit your materials for publication to

NU Repository Drive

Browse

My Account