DSpace Repository

Browsing by Title

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Алияров, Б.К.; Мергалимова, А.К. (ЧУ Nazarbayev University Research and Innovation System; АО Самрук-Энерго, 2020)
  В последние годы за углем закрепилось название экологически недружелюбного топлива [1]. На самом деле следует больше говорить о применяемой технологии сжигания угля, приводящей к таким показателям. В наиболее общем случае ...
 • Жузжасарова, А.А.; Баешева, Д.А.; Турдалина, Б.Р.; Есимханова, Г.О.; Сейдуллаева, А.Ж.; Кушугулова, А.Р.; Кожахметов, С.С. (International conference "MODERN PERSPECTIVES FOR BIOMEDICAL SCIENCES: FROM BENCH TO BEDSIDE”; National Laboratory Astana, 2020)
  Введение: Корь является высококонтагиозным инфекционным заболеванием вирусного происхождения. С ноября 2018 г в Республике Казахстана зарегистрированна эпидемическая вспышка кори. Продолжающаяся регистрация заболеваемости ...
 • CohenMiller, A. S.; Shamatov, Duishon; Merril, Martha (Педагокикалық диалог, 2018)
  Бұл мақалада мектеп қабырғасында немесе университеттерде оқытуға арналған тиімді стратегияларға қысқаша шолу жасалады және талқыланады. Оқытудың күрделі міндет екендігін мұғалімдердің барлығы жақсы біледі. Өзінің пәнін ...
 • Байтелиева, Жанар (Назарбаев Университеті, ИП «BC-print», 2015-03-27)
  Бұл баяндамада тілдік білімді бағалау жүйелерінің қалыптасуы мен даму барысы сөз болады. Бүгінгі көптілді әлемде бірнеше тілдерді меңгеру заман талабы болып отырғандықтан үйренген екінші, үшінші тілді бағалаудың да өзектілігі ...
 • Жұматаева, Сауле ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары, 2016-11-24)
  Кез келген халықтың этномәдени тұрмысын ұлттық тілдің жетегінде, әлеуметтік мәдениеттің ауқымында, дүниетанымын қоғамдық ғылымдар аясында сөз ету мәселесі тіл білімінде этнолингвистика ғылымында қарастырылғанымен, осы ...
 • Байсаков, Н. Е. ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары/ THE ETERNAL LANGUAGE OF THE ETERNAL NATION international symposium, 2016-11-24)
  Кез келген тілде сөйлеп кету үшін шамамен 2000 сөзді қолданып үйренсе де жеткілікті деген пікір бар. Мүмкін бұл пікір ағылшын тілі негізінде қалыптасқан болуы мүмкін. Content of the report “the role of picture in learning ...
 • Найманбай, А. Р. ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары/ THE ETERNAL LANGUAGE OF THE ETERNAL NATION international symposium, 2016-11-24)
  Мемлекеттік тілдің даму бағыты мен болашақтағы бағдары жыл сайын қарқынды өсіп, жалпыхалықтық тілге айналуда. Бұл талдаулар Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың халыққа арнаған Жолдауында да назардан тыс ...
 • Байтелиева, Жанар (2013-05)
  Мақалада тілді оқытудың әдіс-тәсілдері сөз болады. Соның ішінде соңғы уақытта жиі айтылып жүрген функционалды грамматиканың практикадағы қолданысы туралы айтылады.
 • Unknown author (Қазақстандық ұлттық географиялық қоғамы, 2016)
  Торғай геоглифтер - егеменді Қазақстанның ең маңызыды ғылыми табысы. Қазақстандық ғылымының басты мақсаты -- әр геоглифті зерттеу үшін алдағы қадамдарды аңықтау және толық, кешенді ғылыми зерттеуді өткізу үшін қолдағы бар ...
 • Ермагамбет, Б.Т.; Касенов, Б.К.; Касенова, Ж.М.; Нургалиев, Н.У.; Казанкапова, М.К. (ЧУ Nazarbayev University Research and Innovation System; АО Самрук-Энерго, 2020)
  Уголь был и остается основным энергоносителем в Казахстане. Уголь как макромолекулярное металлорганическое соединение является новым источником энергии и новых материалов для изготовления топливных батареи и конденсато ...
 • Ескеева, М. Қ. ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары/ THE ETERNAL LANGUAGE OF THE ETERNAL NATION international symposium, 2016-11-24)
  Тарихи және лингвистикалық әдебиеттерде қазақ этносы да, оның тілі де негізінен ХІҮ-ХҮ ғасырларда қалыптасқаны жайлы айтылатыны белгілі және бұл тікелей Қазақ хандығының құрылуымен байланыстырылады. Этникалық топтардың ...
 • Байтелиева, Жанар (2009)
  Мақалада түркі тілдеріндегі жылқы малына қатысты фразеологиялық тіркестердің лексика-семантикалық мәні қарастырылады. Атап айтқанда, қазақ, қырғыз, түрік тілдерінде кездесетін жылқыға қатысты фразеологиялық тіркестердің ...
 • Көпеш, Күлән Бейсенбайқызы (2015-03-30)
  Мақалада сөйлесім әрекетінің маңызды бір түрі, соңғы кезде көп қарастырылып жүрген және қазақ тілі сабақтарында кеңінен орын алған тыңдалым әрекетін меңгерту және бақылаудың маңызы туралы айтылады. Өзге тілді аудиторияда ...
 • Акпарова, Айгерим; Колбаева, Кундуз (2015-06)
  Универсальная Десятичная Классификация (далее - УДК) была создана в 1895 г. на базе десятичной классификации Дьюи. Первое издание полных таблиц УДК было опубликовано на французском языке в 1905 г. Структура УДК с течением ...
 • Ханин, Дмитрий; Субраманян, Венката; Увалиева, Әсел; Тұрғанбаев, Еркен; Оспанова, Бақыт; Едігеева, Айман; Құлбатыров, Нұрлан; Турез, Шыңғыс (Жоғары бизнес мектебі, Назарбаев Университеті, 2016)
  «Жаһандық кәсіпкерлік мониторингі: Қазақстан 2015/2016» есебі – бұл Қазақстан Республикасында Назарбаев Университеті Жоғары бизнес мектебінің басшылығымен Экономикалық зерттеу институтымен ынтымақтастықта жиналған ...
 • Әбдіғаппарова, Жанар ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары, 2016-11-24)
  Ұлттық идеяны қалыптастыру сан ғасырлар бойы отаршылдық пен тоталитарлық жүйенің езгісінде өмір сүрген халықтың сол жүйенің ықпалымен мәдени деформацияға ұшыраған ұлттық құндылықтарды қайта жаңғырту, жандандыру, мемлекеттік ...
 • Қоңыратбаева, Жанар ("МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ" Халықаралық симпозиум материалдары/ THE ETERNAL LANGUAGE OF THE ETERNAL NATION international symposium, 2016-11-24)
  Қазіргі қазақ тіл біліміндегі түйткілді мәселенің бірі – ономастика ғылымының зерттеу нысанындағы онимдер разрядтары (годонимдер, эргонимдер, прагматонимдер, менсонимдер, т.б.) және олардың зерттелу жайы. Себебі қоғамда ...
 • Шаматов, Дуйшон; Ибрашева, Алима; Мазбулова, Жанар (ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІ / ВЫСШАЯ ШКОЛА КАЗАХСТАНА / HIGHER SCHOOL OF KAZAKHSTAN, 2019)
  В данной статье излагается о качестве научных публикаций в Казахстане и способах дальнейшего улучшения качества научных публикаций посредством введения научной экспертизы или экспертной оценки «peer review» (коллегиальное ...
 • Мергалиев, Н.Т.; Тютебаева, Г.М. (ЧУ Nazarbayev University Research and Innovation System; АО Самрук-Энерго, 2020)
  Быстрое развитие города Нур-Султан обуславливает рост потребности в тепловой и электрической энергии. В настоящее время акиматом г. Нур-Султан было инициировано проектирование систем газоснабжения города Нур-Султан. Для ...
 • Нуржаубаева, Камиля; Ферхова, Варвара; Епрева, Эльнара (Nazarbayev University School of Medicine, 2018)
  Казахстану следует проявить политическую волю и полностью интегрировать принципы Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против табака в национальное законодательство, несмотря на противодействие табачного лобби. В Казахстане ...

Video Guide

Submission guideSubmission guide

Submit your materials for publication to

NU Repository Drive

Browse

My Account